2392042366 Θέση Στριβό Επανομή, Θεσσαλονίκη agiosgeorgiosepe@yahoo.gr